Colaborare BERD, elaborare Strategie, grupurile de lucru, propunerile de proiecte

3R-circle

Colaborare BERD, elaborare Strategie:

3R GREEN CLUSTER, primul cluster de economie circulară din România, își va ghida parcursul în următorii 10 ani în baza unui plan ambițios de dezvoltare strategică al cărui proces de elaborare s-a încheiat la începutul anului 2023.

Elaborarea „Documentului de planificare și dezvoltare strategică 2023-2032” a fost susținută de către Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare, printr-o finanțare din partea Uniunii Europene, în cadrul programului Orizont 2020, reprezentând una dintre primele colaborări de succes întreprinse de către Asociația 3R GREEN CLUSTER. Sprijinul financiar a fost acordat pentru consolidarea capacității ecosistemului de inovare, în vederea maximizării sinergiilor între consultanța de afaceri a BERD și activitățile structurilor de sprijin pentru afaceri, deci, implicit, pentru stimularea inovației în România.

Așadar, acest document nu doar că oficializează un prim mare pas întreprins de către Asociația 3R GREEN CLUSTER în direcția consolidării poziției pe care clusterul urmează să o ocupe în domeniul economiei circulare din România (și nu numai), ci, în același timp, este rezultatul eforturilor deja susținute ale membrilor, care, împreună cu entitatea de reprezentare a clusterului și cu echipa de management, au reușit să obțină suport specializat internațional pentru conturarea direcțiilor strategice de acțiune ce vor fi respectate în următorii ani.

3R-circle

Grupurile de lucru, propunerile de proiecte:

Pentru a putea stabili un set de direcții strategice unitare, coerente și conforme cu specificul membrilor clusterului și ancorate în prioritățile internaționale și naționale de politică în domeniul economiei circulare, s-a aplicat o serie de instrumente, printre care și un număr de 6 fișe de proiecte, în baza cărora au fost integrate viziunea, misiunea, valorile și obiectivele 3R GREEN CLUSTER:

 1. PROIECT CDI: Soluții pentru colectarea deșeurilor biodegradabile la sursă;
  • persoană de contact: Cristea Constantin
 2. PROIECT DE EDUCARE ȘI CONȘTIENTIZARE: Educarea și constientizarea publicului privind colectarea separată a deșeurilor;
  • persoană de contact: Stere Crețu
 3. PROIECT DE CERTIFICARE: Suport în certificarea produselor (compost);
  • persoană de contact: Nichita Liliana
 4. PROIECT DE DEZVOLTARE: Colectare inteligentă – DEEE;
  • persoană de contact: Mădălina Smochină
 5. PROIECT CDI ȘI PRODUCȚIE: Producție recipiente colectare deșeuri medicale;
  • persoană de contact: Cristea Constantin
 6. PROIECT DEZVOLTARE: Reciclarea deșeurilor voluminoase (în special articole de mobilier).
  • persoană de contact: Mădălina Smochină

Rețele colaborative/networking/alte colaborări (ECCP, NEB)

3R-circle

3R GREEN CLUSTER a fost oficial invitat în rețeaua EXCELIVING:

În luna noiembrie, anul 2022, 3R GREEN CLUSTER a fost oficial invitat în rețeaua EXCELIVING. Facilitarea acestei participări la nivel internațional se datorează partenerilor de la Cluster Mobilier Transilvan și Hygia Consult S.R.L.

Proiectul EXCELIVING se concentrează pe diferitele lanțuri de valoare ale sectorului de habitat dintr-o perspectivă trans-sectorială: materiale de construcții, mobilier și dispozitive de iluminat, automatizarea locuințelor etc.

În acest sens, EXCELIVING promovează o dimensiune holistică a mediilor de viață, concentrându-se pe un set de elemente care au un impact direct asupra promovării unor medii sănătoase și durabile.

Proiectul abordează provocările sectorului de spații locative, contribuind la promovarea unui ecosistem favorabil la nivel european, care să creeze un avantaj competitiv prin consolidarea transferului de inovații, excelența în gestionarea clusterelor și colaborarea interregională. Scopul final este de a transforma sectorul de habitat într-unul care e mai ecologic, mai competitiv și cu deschidere crescută spre internaționalizare.

3R GREEN CLUSTER face parte oficial din platforma internațională ECCP - European Cluster Collaboration Platform:

Începând cu luna iulie a anului 2023, 3R GREEN CLUSTER face parte oficial din platforma internațională ECCP - European Cluster Collaboration Platform. 

ECCP acționează ca o platformă pentru ca grupurile industriale să se reunească și să consolideze economia europeană prin colaborare. Misiunea sa este de a consolida competitivitatea și sustenabilitatea economiei și industriei europene, în special a IMM-urilor, îmbunătățind performanța acestora în ceea ce privește productivitatea, inovarea, internaționalizarea și eficiența resurselor.

Această platformă îi oferă clusterului oportunitatea de a câștiga vizibilitate și notorietate la nivel european. Reprezintă o bună sursă de informare, permițând accesul la numeroase subiecte de interes.

Mai mult, platforma oferă acces la rețele colaborative extinse și astfel, 3R GREEN CLUSTER, va avea posibilitatea să coopereze cu instituții din diverse domenii, companii, dar și cu alte clustere. Prin intermediul platformei, clusterul va putea să își prezinte proiectele viitoare care vor avea succes, să participe la numeroase evenimente de interes, facilitându-și în acest fel competitivitatea.

Astfel, ECCP acționează ca o facilitate de servicii cu scopul de a pune la dispoziția organizațiilor de clustere, a parteneriatelor de clustere, a inițiativelor, a rețelelor, a asociațiilor de clustere și a actorilor care sprijină eficiența resurselor o varietate de instrumente moderne.

Profilul clusterului poate fi vizualizat aici.

3R GREEN CLUSTER a dobândit oficial statutul de partener al inițiativei Comisiei Europene, NEB - New European Bauhaus:

Începând cu luna octombrie a anului 2023, 3R GREEN CLUSTER a devenit oficial partener pentru Noul Bauhaus European.

Noul Bauhaus european exprimă ambiția UE de a crea locuri, produse și moduri de trai estetice, durabile și incluzive. El promovează un nou stil de viață în care durabilitatea corespunde stilului, accelerând astfel tranziția verde în diferite sectoare ale economiei noastre, cum ar fi construcțiile, mobilierul și moda, precum și în societățile noastre și în alte domenii ale vieții noastre de zi cu zi.
Scopul său este de a oferi tuturor cetățenilor acces la bunuri circulare și cu emisii reduse de carbon, care sprijină regenerarea naturii și protejează biodiversitatea.
Noul Bauhaus European aduce o dimensiune culturală și creativă Pactului verde european, cu scopul de a demonstra modul în care inovarea durabilă oferă experiențe concrete și pozitive în viața noastră de zi cu zi.

Mai mult, Noul Bauhaus European este o inițiativă bazată pe:

 • sustenabilitate - promovează obiectivele climatice, circularitatea, poluarea zero și biodiversitatea;
 • estetică - crește calitatea experienței și a stilului dincolo de funcționalitate;
 • incluziune - promovează valorizarea diversității și accesibilității.

Astfel, 3R GREEN CLUSTER, își asumă o poziție de partener care să împărtășească comunității sale ultimele evenimente și programe propuse de această inițiativă, dar să și sprijine prin organizarea de evenimente sau introducerea în curriculum de noi obiective cu scop sustenabil sau care să dezvolte colaborarea.

Despre inițiativa NEB puteți afla mai multe aici.

3R-circle

3R GREEN CLUSTER a adearat la Asociația Clusterelor din România (CLUSTERO):

În data de 21 noiembrie 2023, la Iași, a avut loc Adunarea Generală a Asociației Clusterelor din România (CLUSTERO), unde membrii din Consiliul Director al 3R GREEN CLUSTER au avut ocazia să își susțină aderarea. 3R GREEN CLUSTER a primit votul Adunării Generale și a devenit oficial membru al acestei asociații. Adunarea Generală a Asociației Clusterelor a avut loc în cadrul evenimentului „Clusters Meet Regions”, eveniment organizat sub egida European Cluster Collaboration Platform.

Asociația Clusterelor din România (CLUSTERO) a fost înființată în anul 2011 și este organismul reprezentativ al clusterelor românești și principala platformă de cooperare, schimb de informații și sprijin pentru dezvoltarea peisajului național de clustere bazat pe inovare și internaționalizare.

3R-circle

3R GREEN CLUSTER beneficiază de statutul de membru cu drepturi depline al Asociației Smart Transylvania:

Începând cu anul 2024, 3R GREEN CLUSTER a devenit membru cu drepturi depline al Asociației Smart Transylvania / Transivania Inteligentă. Din Asociația Smart Transylvania fac parte, în calitate de membri fondatori, Asociația Agro-Food-Ind Napoca, Asociația Cluster de Industrii Creative Transilvania, Asociația Cluster Mobilier Transilvan, Asociația Transilvania IT, Asociația Transylvania Energy Cluster și Asociația Romanian New Materials Cluster.