Descriere cluster

3R GREEN CLUSTER este o structură asociativă constituită la inițiativa mai multor companii, ONG-uri și instituții cu valori și interese comune, care colaborează în vederea asigurării unor soluții eficiente pentru tranziția către economia circulară.

3R GREEN CLUSTER vizează dezvoltarea de tehnologii, procese și servicii, precum și noi modele de afaceri rezultate din colaborarea factorilor interesați de economia circulară.

Printre domeniile prioritare de activitate ale clusterului se identifică materialele plastice, deșeurile biodegradabile, deșeurile DEEE (electrice, electronice și electrocasnice), deșeurile din construcții, materialele textile, precum și uleiul uzat. În acest sens, 3R GREEN CLUSTER vizează dezvoltarea de tehnologii noi, de procese și servicii, precum și de modele de afaceri care vor îmbunătății viitorul economiei și al societății, prin găsirea celor mai bune modalități de producție și consum, prin transformarea deșeurilor în produse cu valoare adăugată ridicată, prin creșterea competitivității și nu în ultimul rând, prin modernizarea industriei.

Misiune

Dorim să devenim principalul promotor și catalizator al economiei circulare în România, obiectivul nostru fiind menținerea unei valori adăugate în produse, prin crearea unei economii sustenabile, ca urmare a refolosirii și reciclării resurselor în mod productiv.

Viziune

Dorim să ne implicăm în dezvoltarea și transformarea socio-economică durabilă a României, sprijinind dezvoltarea societății prin tranziția către o economie circulară, reducând așadar impactul asupra mediului și generând o valoare durabilă.

Obiective

Consiliul Director

Consiliul Director al 3R GREEN CLUSTER reprezintă organul de conducere și de administrare al structurii, care se ocupă de realizarea obiectivelor clusterului, prin aplicarea mecanismelor specifice acestui scop .

Mădălina Smochină

Președinte Cluster

(Eco Soluții Online S.R.L.)

Mihai Dan Pitic

Vicepreședinte Cluster

(Ax Perpetuum Impex S.R.L.)

Florin Zimnicaru

Vicepreședinte Cluster

(Zet & Zet Automotive S.R.L.)

Constantin Cristea

Vicepreședinte Cluster

(Vrancart Recycling S.R.L.)

Emanuela Crețu

Vicepreședinte Cluster

(Electro Irma Top S.R.L.)

Echipa de Management

Echipa de Management a Clusterului, reprezentată de către Hygia, tinde la atingerea obiectivelor asocierii, desfășurându-și astfel activitatea în subordinea Consiliului Director. Hygia susține dezvoltarea economică a Asociației 3R GREEN CLUSTER prin servicii dedicate aceluiași scop.  

Link către pagina oficială: hygia.ro.

Această echipă susține consolidarea colaborării în cadrul 3R GREEN CLUSTER și acționează, în același timp, ca furnizor pentru inovare, prin intermediul furnizării, respectiv canalizării serviciilor specializate și personalizate de sprijin pentru afaceri și CDI, facilitând așadar parteneriatul strategic între membrii clusterului.

Ciprian Morcan

Reprezentant Manager Cluster

Ciprian este fondatorul Hygia și coordonează echipa de management executiv. Are o gândire strategică, orientată spre dezvoltarea afacerilor și identificarea de oportunități, având o experiență profesională de peste 20 de ani ca antreprenor, manager, consultant și trainer. A fost coordonator de activități și mentor în mai multe programe și proiecte adresate antreprenorilor. Are viziune pe termen lung și este un deschizător de drumuri în parteneriate interne și internaționale, dezvoltând colaborări de afaceri în Europa, America de Nord, Asia și Africa.

Ciprian este certificat CMC (Certified Management Consultant), standardul de calitate recunoscut global în peste 45 de țări, care atestă faptul că un consultant îndeplinește cele mai înalte standarde de profesionalism, etică și excelență în consultanță și management.

EDUCAȚIE:

 • Absolvent “Mastering Design Thinking”, Massachusetts Institute of Technology (MIT) / Sloan School of Management, SUA;
 • Participant „Designing a Smart Specialisation Strategy” (MOOC), Ecole Polytechnique Federale de Lausanne & BAKBASEL Economic Research & Consultancy din Lausanne, Elveția;
 • Absolvent - „Essence of Cluster Excellence Management”, European Foundation for Cluster Excellence, Barcelona, Spania;
 • Licențiat al Facultății de Drept „Simion Bărnuţiu”, Universitatea "Lucian Blaga", Sibiu, România.

Florina Bârdea

Manager de proiect

Florina este manager de proiect, specialist în management de proiect şi coordonator al unei echipe de consultanți interni axați pe servicii suport dedicate structurilor inovative și pe servicii de implementare/management de proiect. Activează în cadrul Hygia din 2015, iar în decursul acestei perioade s-a implicat în activități precum: elaborarea și implementarea de proiecte cu finanțare nerambursabilă, parteneriate de practică și servicii suport dedicate clusterelor.

Florina deține experiență în elaborarea și finanțarea de proiecte pe diferite programe: POSCCE, POCU, POC, PNDR, POR,  Granturi Norvegiene și alte programe naționale. A coordonat misiuni de consultanță pentru planificarea și elaborarea documentelor de dezvoltare strategică. Este implicată în activități dedicate clusterelor și a coordonat procesul de auditare pentru obținerea etichetei GOLD (cea mai înaltă recunoaștere a performanței unui cluster la nivel european) pentru AgroTransilvania Cluster.

EDUCAȚIE:

 • Certificate acreditate ANC: „Manager proiect”, „Expert Achiziții Publice”, „Agent Vânzări” și „Manager resurse umane”;
 • Participantă - „Benchmarking Experts of Cluster Management Organisations”, organizat de European Secretariat for Cluster Analysis;
 • Licență - Universitatea Babeș - Bolyai, Facultatea de Studii Europene, Cluj Napoca, Specializarea „Relații internaționale și studii europene”;
 • Masterat -  Facultatea de Științe Economice și Gestiunea Afacerilor, Universitatea Babeș -Bolyai Cluj – Napoca, Specializarea: „Gestiunea și Evaluarea proiectelor”;
 • Doctorat – „Inginerie și Management în Agricultură şi Dezvoltare Rurală” – Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară Cluj-Napoca, Facultatea de Horticultură, Cluj-Napoca, România.

Eric Toth

Manager de Informații

Eric este expert dezvoltare și finanțare proiect, dar și consultant în vânzări, activând în colectivul Hygia din 2018.

Experiența lui Eric în elaborarea și implementarea proiectelor cu finanțare nerambursabilă cuprinde provocări diverse ca nivel de complexitate, duse la bun sfârșit, dezvoltate în structuri asociative și în parteneriat între companii, universități și instituții. A fost implicat în misiuni de consultanță în care a contribuit la realizarea de studii de fezabilitate și planuri de afaceri pentru companii și instituții publice.

EDUCAȚIE:

 • Acreditări ANC: „Competențe Antreprenoriale”, „Evaluator proiecte”, „Manager de proiect” și „Manager resurse umane”;
 • Masterat - Universitatea Babeș Bolyai, FSEGA, Cluj Napoca, Specializarea „Dezvoltare Regională Durabilă”;
 • Licență - „Economie generală”, FSEGA, Universitatea Babeș Bolyai, Cluj Napoca

Ana-Maria Lupu

Asistent Manager

Ana-Maria Lupu este consultant în Hygia din 2022 și activează în cadrul unei echipe interne specializată în managementul de cluster, dezvoltarea și implementarea proiectelor finanțate din fonduri nerambursabile. Este un consultant cu pasiune pentru acest domeniu, o persoană organizată, ambițioasă și sigură pe sine.

EDUCAȚIE:

 • Masterat – Universitatea Babeș-Bolyai, Facultatea de Studii Europene, specializarea „Afaceri Europene și Management de Programe”;

 • Licență – Universitatea Babeș-Bolyai, Facultatea de Studii Europene, specializarea „Relații Internaționale și Studii Europene”.